Vara stärker fritidshemmet

I utbildningssatsningen Vara stärker fritidshemmet ligger fokus på det kompensatoriska uppdraget samt ökad undervisningsgrad.