Vägvisaren

I Lidköping har man utifrån Nyanländas lärande utarbetat Vägvisaren, ett arbetssätt inom gymnasium och vuxenutbildningen.

Målet är att hjälpa nyanlända utan skolbakgrund som haft svårt att klara sin gymnasieexamen att se andra vägar framåt. Utgångspunkten är min målbild - vad vill jag jobba med? Vad är nästa steg?
Studiehandledare, Studie- och yrkesvägledare, samordnare och kartläggare för Svenska som andraspråk är involverade i Vägvisaren.