UP2

UP2 erbjuds kommuner inom ramen för projektet Fullföljd utbildning i regi av Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Projektet startade i september 2023 och finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.

UP2 är en fortsättning på Utvecklingsprogrammet, och riktar sig mot kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler elever möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och klara sina gymnasiestudier. 

Arbetet sker på både huvudmanna- och verksamhetsnivå.