Unga kommunutvecklare

I Tidaholm har man anställt unga kommunutvecklare, som får vara delaktiga i att utveckla kommunen.

Tidaholms kommun arbetar för att vara en barnrättssäker kommun. Arbetet utgår ifrån de mänskliga rättigheterna för barn 0-18 år som finns i FN:s barnkonvention och som är svensk lag. Rättigheterna rör till exempel varje barns rätt till hälsa, utveckling, trygghet och delaktighet.Unga kommunutvecklare är ett arbetssätt där unga invånare anställs för att vara med och utveckla kommunen. Deras uppgift är att delge sitt perspektiv, utreda, prata med fler ungdomar och komma med förslag.