Trygghet och studiero

Trygghet och studiero - en förutsättning för att alla elever ska nå goda studieresultat.

I Essunga kommun satsar vi på detta genom olika insatser. Elevcoachen på varje skola är delaktig i hela verksamheten, både på raster, i samtal och i klass. Här arbetar coachen med värdegrunden både på gruppnivå och enskild nivå. Rastpedagogerna skapar trygghet och aktiviteter på rasterna för alla elever i skolan, vilket ger gemenskap. Att arbeta med lärmiljöer är en bra insats för att skapa studiero, men även att alla pedagoger har en lektionsstruktur. Elevrådet arbetar tillsammans med rektor under hela läsåret med skolans ordnings-och trivselregler.