Må bra i skolan

Må bra i skolan - elevhälsoinsatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa.

Elever, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna kan här hitta enkla tips och råd på hur eleverna kan få en balans i skolvardagen. Materialet är utformat av elevhälsan i Karlsborgs kommun, Psykologi för lärande (PFL) tillsammans med elever i projektet Tillsammans (2017-2019).