Tillbaka till skolan

Tillbaka till skolan-teamet i Götene stöttar elever att öka sin skolnärvaro. De utgår från ett salutogent perspektiv och fokuserar på elevens styrkor.