SKUA

I Töreboda arbetar man med SKUA: Språk- och kunskapsutvecklande arbete som en del i Nyanländas lärande. SKUA har sitt fokus på nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk, men gynnar även elever med svenska som modersmål.

Ungefär 200 personer inom skola och förskola deltar i utbildningen som är klar till hösten 2021. Några medarbetare har utbildats till SKUA-handledare på Stockholms universitet. Handledarna kommer att handleda kollegor i arbetssättet. Från och med hösten kommer grundskolan – vuxenutbildningen att delta. Tre personer kommer också att utbildas som handledare från förskola-fritids.