SKIFO

I Gullspång har en samverkansgrupp för att arbeta med problematisk skolfrånvaro skapats, SKIFO.

SKIFO-teamet består av familjebehandlare, socialsekreterare, skolkurator och skolpsykolog, och leds av IFO-chef. 

Rektorer kan konsultera teamet, som träffas en gång i veckan för samverkan.