SAMS

De barn och unga som växer upp i samhällsvård har ofta en problematisk skolgång. De fullföljer grund- och gymnasieskola i avsevärt lägre utsträckning än andra barn och unga. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för barn och unga i skolan och senare i livet är hur de har lyckats i skolan. För att kunna säkerställa att de får den utbildning de har rätt till krävs samverkan.

SAMS är framtagen gemensamt av Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Socialstyrelsen och är tänkt för att skapa ett stöd till alla som arbetar med placerade barn och unga,

  • Inför placeringen
  • Under placering
  • Inför avslut
  • Uppföljning

 

I Skövde kommun har vi valt att arbeta enligt SAMS. Detta har inneburit att det har skapats en samverkan mellan socialtjänsten och skolan. Med våra olika kompetenser hjälps vi åt och arbetar tillsammans för att säkerställa en obruten skolgång för barn och unga.