SAM-KRAFT

I Tidaholm arbetar man sedan 2017 med utvecklingsarbetet SAM-KRAFT.

Arbetet riktar sig mot familjer med barn 0-5 år (8 år) som BVC, familjecentralen och/eller förskolan bedömer vara i behov av tidiga tvärprofessionella insatser. Arbetet innebär en nära samverkan med BVC, familjecentralen, centrala resursteamet i Tidaholm och förskolan, med fokus på observationer av barns beteende, tester med anledning av barns svårigheter, konkret handledning både mot förskola och hem samt samordning av myndigheters insatser. Teamet arbetar för att motivera föräldrar att, vid behov, ta emot föräldrastöd.