Projekt Studiero

En del av Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero.

I Skövde arbetar man med Projekt Studiero på gymnasiet, en satsning för att stärka mentorskapet genom kollegialt lärande, till exempel kring ledarskap i klassrummet. Projektet ska leda till en högre grad av trygghet och studiero för eleverna. 

Ett systematiskt främjande och förebyggande arbete med trygghet och studiero för att öka elevernas måluppfyllelse i såväl kurser som övergripande programmål och för att minska antalet avhopp. Målet är att som skola gå från åtgärdande arbete med elever i skolsvårigheter, till förebyggande och främjande aktiviteter med samtliga elever för att skapa en god arbetsmiljö för både lärare och elever, samt förbereda eleverna på branschernas krav i respektive yrke.