Psykisk hälsa och lärande

Kollegialt lärande kring sambandet mellan hälsa och lärande. Riktat mot arbetet med barn och unga 1 - 20 år i Skövde Kommun.

Skövde kommuns skolpsykologer har inom ramen för ett projekt fördjupat sig i det omdiskuterade området för psykisk hälsa. Utifrån det dubbelriktade sambandet mellan hälsa och lärande och skolans huvuduppdrag, har projektets fokus hamnat på lärande och hur man inom ramen för elevhälsans, i första hand förebyggande och främjande uppdrag, kan stärka lärandet och arbeta för att minska den negativa hälsopåverkan en skolgång i värsta fall kan innebära.

Ett utbildningsmaterial har tagits fram som grund, för att på sikt öka kunskap och förståelse för det dubbelriktade sambandet.