Lilla Vara läser

Lilla Vara läser är ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan, med bland annat boksamtal. Syftet med arbetet är att nå de yngre barnen, 0 - 6 år, och deras föräldrar för att främja läsandet. Det är ett samarbete mellan förskola och bibliotek.