Legilexi

I Hjo kommun arbetar man i åk 1 - 3 med Legilexi för att kartlägga och stötta elevers läs- och språkutveckling.

Legilexi är ett arbetsmaterial framtaget med hjälp av forskning och beprövad erfarenhet som ska stötta lärare i läsundervisningen, framför allt på lågstadiet. Legilexi består både av digitala kartläggningsmaterial samt färdiga uppgifter som eleverna kan arbeta vidare med utifrån behov.