Frånvarotrappan

I Mariestad har man utgått från Learnoxtrappan och skapat en egen modell som stöttning för rektorer i fall av långvarig skolfrånvaro. Utifrån trappan genomförs analyser, vilket också leder till att det finns ett genomarbetat övergångsarbete. Vid varje uppföljning av elever identifieras var på trappan eleven befinner sig och checklistor finns för rektorer och lärare vad som behöver göras inom respektive steg.