Helhetsidén i Grästorp

Grunden för utvecklingsarbetet är den pedagogiska helhetsidén.

Med vår helhetsidé som grund för barn och elevers utveckling och lärande använder vi vår kollektiva kompetens för att samskapa kvalitet i processer och resultat i vardagsarbetet. Med gemensam förståelse och samsyn om lärmiljöer som främjar alla barn och elevers utveckling och lärande utbildar vi barn och elever till världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själva och andra. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet sker uppföljning och analys av sambandet mellan processer och resultat.