Fritidsfältassistenter

Fritidsfältassistenterna i Mariestad gör en del av sin arbetstid i skolan, och en del på kvällar och helger. På detta sätt träffar de eleverna i olika sammanhang för att kunna stötta dem.

Fritidsfältassistenterna är anställda under fritidsavdelningen men arbetet sker i samverkan mellan fritidsavdelning, skola och socialtjänst.