Esslyftet

Esslyftet fokuserar på områdena Utmaning, Återkoppling och Dynamiskt tankesätt.

Essunga började arbeta med Challenging Learning i mars 2017. I april 2017 gjorde Challenging Learning ett baslinjebesök som grund för en nulägessammanfattning. Den rapporten hjälpte skolområdet att identifiera sitt utgångsläge och skapa en vision för framtiden utifrån frågan ”Vad kommer att känneteckna lärandet i skolorna om 5 år?” ”Lärandet på våra skolor kännetecknas av att man ser att eleverna tar sig an utmaningarna med entusiasm och självförtroende. Eleverna tror på att man kan utveckla sina förmågor genom att arbeta uthålligt och vågar ta sig igenom svårigheter och motgångar, Man hör att det är en tillåtande atmosfär där det är tillåtet att göra fel och där felen används för reflektion och utveckling, Viljan att lära är större än rädslan för att misslyckas och man känner att alla, såväl elever som personal, känner kärlek till lärande och vill lära sig mer.” De områden projektet fokuserar på är Utmaning, Återkoppling och Dynamiskt tankesätt vilket illustreras i figuren nedan.

Esslyftet fokuserar på områdena Utmaning, Återkoppling och Dynamiskt tankesätt.