Elevinflytande för ökad motivation och måluppfyllelse

Elevinflytande för ökad motivation och måluppfyllelse på Vadsbogymnasiet i Mariestad.

Vid sammanställningen av huvudmannens årliga elevenkät visade resultatet tydligt att många elever på Vadsbogymnasiet inte upplevde att de fick ledning och stimulans i sin skolvardag. 

Enkätresultatet blev starten på ett arbete med att kartlägga varför elever inte upplevde ledning och stimulans i undervisningen. Elevintervjuer användes för att fånga in elevernas tankar och åsikter.

Kartläggningen låg sedan till grund för ett utvecklingsarbete på skolan med syfte att öka elevernas upplevelse av ledning och stimulans och på sikt nå en ökad måluppfyllelse.