Elevhälsomöten

I Hjo arbetar man tillsammans med elevhälsan med elevhälsomöten.

Elevhälsomöten är ett sätt att arbeta kring elevhälsan. Klass för klass gås igenom på mötena, där man har en ordförande, en sekreterare, elevhälsan och den personal som är berörd av klassen, både fritids och skola, närvarande. Mötena fokuserar mer på gruppnivå än på individnivå. Ordföranden ger varje deltagare en viss tid att lyfta nuläget på organisationsnivå och gruppnivå. Elevernas röst framkommer genom att man intervjuat ett antal elever innan mötet. Nuläget blir till en stor bild på whiteboard/papper, och sedan ges tid för reflektion, vad ser du? Utifrån det skapas en handlingsplan. Elevhälsomötena sker 1-2 gånger per termin. 

Elever där man ser behovet av ett större individfokus tas sedan upp på Elevhälsoteam.