Barn- och elevhälsoarbete - allas delaktighet

I Lidköping har man aktivt utvecklat barn- och elevhälsoarbetet, och dessutom blivit HBTQi-certifierade.

Elevhälsan har arbetat med Petri Partanens material, med bland annat föreläsningar, workshops och kollegialt lärande. Alla elever är värdefulla, och ska känna sig sedda. 

Barn- och elevhälsan i Lidköping har också blivit HBTQi-certifierade hos RFSL, vilket syftar till att öka medvetenheten om normer och arbeta för att barn och elever ska få vara som de vill vara och känna rätten att få vara som de är.