Lärarassistent med inriktning mot elevstöd Karlsborg

I Karlsborg finns en lärarassistent med inriktning mot elevstöd som arbetar mot åk 7 - 9.

Lärarassistentens roll är att finnas nära eleverna som en extra trygg vuxen, och röra sig runt i korridorer och andra platser på skolan för att snabbt kunna fånga upp sådant som händer. Lärarassistenten arbetar nära kurator, och kan vid behov finnas med på möten mellan elev och lärare, eller med andra instanser. Hen har också nära kontakt med vårdnadshavare när något inträffat.