Elev- och ungdomscoacher Essunga

I Essunga arbetar elevcoacher i åk F-5, och ungdomscoacher i åk 6-9.

Coacherna är tillgängliga och tryggande vuxna under skoldagen. De bygger trygga och hållbara relationer med elever och vårdnadshavare och är ibland en ”brobyggare” mellan skola och hemmet. De kan också ha riktat föräldrastöd, till exempel kurser eller möten där man fokuserar på huret, som frukostvanor eller stor skolfrånvaro.

Coacherna träffar bland annat barn och ungdomar i motiverande samtal, både enskilt och i grupp. De samverkar med övrig personal och andra myndigheter för att eleven skall klara måluppfyllelsen. De tillhör elevhälsan och jobbar förebyggande och hälsofrämjande.