Årshjul Barn- och elevhälsa

I Mariestad har man sedan 2017 arbetat systematiskt med ett gemensamt årshjul inom barn- och elevhälsan för specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

Årshjulet används på alla skolor i Mariestad, med planerade insatser i förskoleklass, åk 2, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet. Insatserna innefattar bland annat hälsosamtalsmodellen, samtal i klass (kring hälsa, självkänsla och sociala medier med mera), observationer och arbete kring övergångar, där de olika professionerna har olika delar i ett gemensamt helhetstänk.