Förskolesatsningen Barns rätt till en hållbar framtid

I samband med den reviderade kursplanen för förskolan 1 juli 2019 valde Barn & Skola i Lidköpings kommun att satsa på en treårig kompetensutveckling för all personal i förskolan. Den övergripande ledstjärnan i arbetet under dessa år är ”Barns rätt till en hållbar framtid”.

Varje termin har ett särskilt fokusområde där varje del under arbetet kommer bilda en helhet. Kompetensutvecklingen följer ett bestämt mönster där varje termin startar med en föreläsning som inspiration för all personal i förskolan. Personalen har lärande nätverk under terminen, där man träffas och möter kollegor från andra förskolor i kommunen. De som träffas i dessa nätverk tar sedan med sig inspiration och lärdomar till den egna förskolan för att på så sätt utveckla förskolans lärande för hållbar utveckling.

Målsättning för barnen

  • Varje del i kompetensutvecklingen ska inspirera till att varje barn upplever framtidstro och förundran
  • Miljöer skapas för kreativitet och fantasi
  • Arbetet skapar hållbarhet genom välbefinnande och god hälsa hos varje enskilt barn

 

Syfte för medarbetare/ arbetslag

  • Möjligheter att undersöka de möjligheter till undervisning som läroplanen inspirerar till
  • Utveckla förskolans lärande för hållbar utveckling
  • Utveckla förskolans miljö så den erbjuder alla en bred, rik och likvärdig variation av möjligheter till måluppfyllelse
  • Förstärka pedagogers och personalens roll genom lärande nätverk
  • Utveckla attraktiva arbetsplatser som erbjuder hållbarhet och framtidstro