Kvinna i modern industri

Kompetensnavet förbereder delrapport om industrins kompetensbehov i Skaraborg

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnav Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg. Under hösten kommer den första delrapporten om industrins kompetensbehov att presenteras, flera branschträffar planeras och dialoger med såväl lokala som regionala aktörer fortsätter.

- Under våren och sommaren har vi träffat 27 industriföretag för att, direkt från företag i Skaraborg, få veta vilken kompetens de ser ett behov av framåt. Snart kommer vi att presentera resultaten i en första delrapport. Genom att prata direkt med företagen får vi en tydlig bild av behoven i Skaraborg som vi sedan kan jobba vidare med i dialoger med utbildningsarrangörer, säger projektledare Johan Lindell.

Projektet arbetar parallellt med flera branscher och målsättningen är att stötta omställningen i arbetslivet genom att säkerställa att det finns möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling.

Läs mer om projektet på webbsidan skaraborg.se/kompetensnavet, här kan du också ta del av månadsrapporter kring projektet.

Om projektet

Kompetensnavet drivs av Skaraborgs kommunalförbund och är ett projekt med start 2022 och avslut i maj 2025. Projektet finansieras till 90 % av Västra Götalandsregionen och 10 % av delregionala utvecklingsmedel (DRUM). Projektet sker i samarbete med IDC West Sweden.