Anmälan digital träff 4 oktober

Välkommen med din anmälan till den regionemensamna digitala träffen för barn- och elevhälsochefer!

I och med att du anmäler dig till det digitala mötet kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas och används för att administrera mötet. Du kan när som helst kontakta oss för att ta bort ditt namn från denna lista. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta info@skaraborg.se.

Namn
Titel
Kommun
E-post