Bar i korridor på skola

Regiongemensam digital träff för barn- och elevhälsochefer

Skaraborgs kommunalförbund, Kunskapsnod Fullföljda studier, Vårdsamverkan Skaraborg & Nätverket Elevhälsa i Skaraborg bjuder in till en digital träff för barn- och elevhälsochefer/ elevhälsochefer i Västra Götalands 49 kommuner.

Syftet med dagen är att skapa en arena för dialog och erfarenhetsutbyte kring barn- och elevhälsans uppdrag och organisering samt samarbete med regionen och andra parter.

Träffen hålls digitalt den 4 oktober kl. 9-12 – boka förmiddagen redan nu!

Mer information och program kommer i juni men anmälan är öppen.