Anmälan

I och med att du anmäler dig till konferensen/kursen, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter avslutad konferens/kurs. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta kursansvarig.

Kommun
Efternamn
Förnamn
Befattning
E-post
Skicka anmälan