personer samarbetar

04 september - Informationsträff Strategi Nätverksstaden - Tillväxtverket

Funderar din kommun på att dra igång ett projekt som är en del av Skaraborgs omställning och vill få hjälp med viss finansiering? Ta chansen att få mer information om hur ansökan går till, vad som är bra att tänka på samt möjlighet att ställa frågor direkt till Tillväxtverket.

Skaraborgs kommunalförbund bjuder in till digital informationsträff för Strategi Nätverksstaden Skaraborg. Ni kommer att få information om hur ansökan går till, vad som är bra att tänka på och ges möjlighet att ställa frågor direkt till Tillväxtverket.

Målgrupp: Informationsträffen vänder sig i första hand till de som kommer - eller funderar på att ansöka om projektfinansiering. Ni som vill lära er mer om hur man konkret ansöker är såklart välkomna. 

Dag och tid: 04 september klockan 10:00-11:00

Klicka här för att ansluta till mötet.

Mötet kommer inte att spelas in och kan därmed inte ses i efterhand. Det kommer dock fler datum i höst.

Om Strategi Nätverksstaden
Strategi Nätverksstaden är enbeskrivning över hur vi i samverkan kan genomföra den delregionala utvecklingsstrategin (DRUS 2030), Skaraborgs Kulturplan och jobba med omställningen av Skaraborg. Det är ett ramverk för att kunna ställa om vårt samhälle, lösa utmaningar och utveckla möjligheter. För Skaraborgs kommuner innebär det att det finns möjlighet att få finansiellt stöd för denna utveckling i en pott på cirka 700 miljoner kronor. Finansieringsgraden är 40%. Skaraborgs kommunalförbund kan stödja kommunerna att söka projekt på egen hand eller tillsammans.