Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap, COSP, riktar sig till föräldrar med barn i åldern 4 mån-6 år. Syftet med programmet är att stödja barnets utveckling av trygg anknytning till sin förälder. Föräldern får hjälp att se och tillgodose barnets känslomässiga behov av anknytning och utforskande så att barnets trygghetskänsla, autonomi och självförståelse ökar.

Fokus ligger på att utveckla mer förståelse för barnets beteende som kommunikation av känslomässiga behov och att trygghet gynnar barnets generella utveckling.

COSP är ett manualbaserat program som ges veckovis vid 8 tillfällen á 90 min. I programmet varvas videobaserad psykoedukation med möjlighet för föräldrar att med kursledares stöd reflektera över sitt föräldraskap och barnets känslomässiga behov. Programmet kan också erbjudas digitalt.

Programmet bygger på anknytnings-psykologisk teori och forskning.