Tryggare barn

Tryggare barn

Tryggare barn riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 3–11 år som är aktuella hos socialtjänsten, med anledning av att det inkommit en anmälan om oro för att barnen utsatts för våld eller kränkning i hemmet. Syftet med programmet är att stärka relationen mellan barn och föräldrar och minska risken för konflikter. Föräldern får också hjälp med att hantera egna känslor som ilska och stress.

Innehållet i programmet syftar till att minska konfliktnivån, öka positiv samvaro och därigenom minska risken för fortsatt våld. Insatsen är tänkt att komma igång så snart en orosanmälan har inkommit till socialtjänsten och kan således ges parallellt med pågående utredning. I programmet ingår 1-3 barnsamtal. Tryggare barn erbjuds i dagsläget inte digitalt.