Parenting Young Children

Parenting Young Children

PYC riktar sig till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter som har yngre barn (0- 6 år). Programmet går även att anpassas till föräldrar med äldre barn genom att använda samma undervisningsstrategier för förälderns inlärning.

Syftet med programmet är att i hemmiljö stärka föräldrarnas förmåga till omvårdnad, säkerhet och samspel med barnet.

Processen från att intervention inleds till avslut är beroende av förälderns behov och omfattar vanligen en tidsperiod på 5-8 månader, men tidsperioden kan även vara längre. PYC består av olika delar och alla delar handlar om att ta hand om ett barn. En del handlar om vad barn behöver och vad föräldrar kan göra för barnet. En annan del handlar om relationen mellan föräldrar och barn. Exempelvis att barn behöver stöd och uppmuntran från sin förälder för att lära sig nya saker och utvecklas.