Marte Meo

Marte Meo

Marte Meo-metoden riktar sig till föräldrar, lärare och vårdare som vill förbättra samspelet med barn i åldern 0-18 år som de ansvarar för.

Syftet med metoden är att stödja och hjälpa föräldrar att se behov och resurser hos barnet samt skapa egna möjligheter att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov. Marte Meo-metoden är en video feedback-metod vilket innebär att videokameran används som det huvudsakliga verktyget. Föräldrarna filmas i korta sekvenser och därefter analyseras vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Insatsen varierar i intensitet och omfattning beroende på uppdrag och verksamhet samt på om Marte Meo ges som fristående insats eller som en del av en mer omfattande insats. En ungefärlig uppskattning är att insatsen består av 3–6 filmningar med återkoppling samt ett erbjudande om uppföljning efter ungefär sex månader. Metoden ges inte digitalt.