Mamma och pappa trots allt

Mamma och pappa trots allt

MPTA riktar sig till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter som har barn placerade inom samhällsvården, exempelvis i familjehem.

Programmet består av gruppträffar som äger rum en gång i veckan, vid totalt åtta tillfällen. Varje gruppträff är 2 timmar lång. Det är möjligt att utbilda sig i programmet i Sverige. Utbildningen för föräldrar erbjuds i dagsläget inte digitalt men kan komma att utvecklas i digital form. Under pandemin har däremot gruppledarutbildningen och metodstöd erbjudits digitalt.

Programmets innehåll bygger på kunskap från tidigare interventionsstudier för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.