Komet 12-18

KOMET 12-18 år

Komet 12-18 år riktar sig till föräldrar med barn i åldern 12-18 år som har mycket bråk och konflikter med sina barn. Programmet syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och ungdom och minska konflikter inom familjen. Det långsiktiga syftet är att minska risken för att ungdomen utvecklar problem såsom missbruk, kriminalitet eller psykiska ohälsa.

Programmen består av gruppträffar som äger rum vid åtta tillfällen om 2,5 timme, där träffarna leds av två utbildade gruppledare. Vid behov kan en förberedande individuell träff anordnas. På samma vis kan även en individuell uppföljningsträff ett par månader efter sista gruppträffen erbjudas. Vid varje gruppträff får föräldrarna lära sig en ny färdighet som de sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma ges även skriftligt material. När gruppen återigen träffas så går man gemensamt igenom hur det har gått, vad som fungerar bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.