International Child Development Programme

International Child Development Programme

ICDP är ett hälsofrämjande och förebyggande program som riktar sig till föräldrar och omsorgspersoner till barn i åldern 0–17 år. Syftet med programmet är att omsorgspersoner ska få en ökad lyhördhet för barns känslomässiga behov. Programmet syftar också till att förebygga försummelse och övergrepp mot barn. Träffarna tillsammans med föräldrar/omsorgspersoner sker under 5–8 träffar.

ICDP erbjuds både som utbildningsinsats till professionella (psykologer, specialpedagoger, mödravårdscentraler (MVC), barnavårdscentraler (BVC), sjuksköterskor, socionomer etc.) och till omsorgspersoner (föräldrar, förskollärare, lärare, socialarbetare etc.). Programmet erbjuds även i digital form.

Det är möjligt att utbilda sig i ICDP Sverige med tre olika alternativ:

  1. Centrala Bas- och Vägledarutbildningar som hålls i Stockholm, 2+2 heldagsträffar med ca en månads intervall.
  2. Tvåårig utbildning till utbildare/handledare i programmet. Utbildningen är också ackrediterad som fördjupningskurs inom området Hälsopsykologi samt Pedagogisk psykologi som 1 av 6 specialistkurser för psykologer.
  3. Uppdragsutbildning på Bas- och Vägledarnivå som hålls där organisationen finns. Utbildningen omfattar minst 24 timmar och ger en teoretisk och praktisk fördjupning i ICDP. Utbildningar på andra orter efter förfrågan.