Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsinformerande program som riktar sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år. Programmet tillhandahåller föräldrar kunskap inom de områden som är viktiga för familjelivet i Sverige.

Under programmets gång erbjuds möjlighet för flertalet gruppdiskussioner där målet är att deltagarna ska känna sig trygga i sitt föräldraskap genom kunskap och utbyte mellan varandra.

Programmet består av gruppträffar som äger rum vid fem tillfällen om 2,5 timme. Det är möjligt att utbilda sig i programmet i Sverige likväl som att delta i programmet digitalt.

Programmets innehåll bygger på FN:s barnkonvention, forskning och nationell lagstiftning liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar. Under programmet behandlas ämnen såsom föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet samt hur offentlig verksamhet fungerar, exempelvis skola och vård.