Family Check-up

Family Check-up

Family Check-up är en modell som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 2-17 år. Syftet med modellen är att stödja och vägleda föräldrar. Den syftar till att minska barns beteendeproblem genom att stärka föräldrarnas strategier och ledarskap i familjen.

Modellens syfte är även att minska bråk, skapa fungerande rutiner i vardagen, skapa bättre samarbete med skola, sätta hälsosamma gränser samt hitta flera positiva stunder med familjen.

I genomsnitt deltar en familj vid sex mötestillfällen. Insatsen innehåller tre komponenter; intervju (lära-känna-fasen), familjekartläggning och återkoppling.

Modellens innehåll bygger på social inlärningsteori, kognitiv beteendeterapi, systemisk familjeterapi och ekologisk utvecklingsteori. I utformningen av modellen har intervjuer och enkäter genomförts med barn för att beakta deras perspektiv.