De otroliga åren

De otroliga åren

De otroliga åren (DOÅ) riktar sig till föräldrar med barn i åldern 0–12 år i form av olika versioner med åldersanpassade program: för spädbarn (0-1 år), småbarn (1-3 år), förskolebarn (3-6 år) och barn i skolåldern (6-12 år). Syftet med programmet är att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt att minska utåtagerande och trotsigt beteende hos barnen.

Programmet består av gruppträffar som äger rum vid minst tolv tillfällen om 2,5 timme, en gång i veckan. Gruppträffarna leds av två utbildade gruppledare. 

Programmets innehåll bygger på social inlärningsteori, beteendeterapeutiska principer och anknytningsteori samt forskning som bedrivits inom programmets områden.