Cool Kids

Cool Kids

OBS! Detta föräldrastödsprogram erbjuds av UPH och erbjuds därför alla aktuella individer i Skaraborg. Cool Kids riktar sig till föräldrar och barn i åldern 7–17 år. Syftet med programmet är att hjälpa föräldrar i hur de på ett bra sätt kan hantera barn som upplever ångest. Både barn och föräldrar erhåller genom programmet strategier för att hantera barnets ångest.

Programmet är verksamt för barn med specifika fobier, generaliserat ångestsyndrom (GAD), separationsångest, lindrig tvångsproblematik och lindrig social ångest.

Cool Kids består av tio träffar som är fördelade på 14–16 veckor, där varje träff är 2 timmar lång. Under programmet, som leds av två gruppledare, följer barn och föräldrar parallellt varsin arbetsbok med information och övningar för varje träff. Föräldrarna får god inblick i barnens övningar så att de kan hjälpa barnen mellan träffarna.