Connect

Connect

Connect är ett anknytningsbaserat program som riktar sig till föräldrar, familjehem och andra omsorgspersoner med barn i åldern 8-18 år. Syftet med programmet är att stödja föräldrar, familjehem och andra omsorgspersoner att utveckla lyhördhet och eftertanke i sitt föräldraskap.

Programmet fokuserar på relationen mellan föräldrar och barn med syfte att utveckla sätt att förstå barns beteende och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Connect ger också deltagarna nya redskap att förstå sig själva och sitt sätt att reagera i relation till barnet/ungdomen.

Connect i Sverige finns i tre olika versioner: Connect föräldrautbildning, Connect för familjehemsföräldrar och Connect för behandlingspersonal.