Beardslee's familjeintervention

Beardslee's Familjeinvention

OBS! Detta föräldrastödsprogram erbjuds av HAB och erbjuds därför alla aktuella individer i Skaraborg. Beardslee riktar sig till familjer med barn i åldern 8-15 år där föräldrar har psykisk ohälsa/beroendeproblematik, men används även i åldersspannet 5-18 år.

Metoden syftar till riskprevention, vilket innebär att barnen i de familjer som metoden riktar sig till inte behöver ha utvecklat några symtom eller ha några uttalade problem för att delta i interventionen. 

Interventionens huvudsyfte är att främja barns utveckling och förebygga psykisk ohälsa och problem hos barn. Detta görs genom att öppna upp kommunikationen kring förälderns psykiska ohälsa eller andra problem samt stödja föräldrarna i deras föräldrafunktion.

Interventionen består av fem möten och normalt två uppföljningsträffar. Vid behov kan träffarna utökas. Under de två första träffarna deltar enbart föräldrarna. Vid den tredje träffen intervjuas barnen i syfte att kartlägga vilka risk- och skyddsfaktorer som kan identifieras hos barnen. Under det fjärde mötet deltar enbart föräldrarna och under det sista mötet är hela familjen samlad.