Aktivt föräldraskap

Aktivt föräldraskap

Aktivt föräldraskap riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 1-18 år. Syftet med programmen är att skapa trygghet i rollen som förälder och öka medvetenheten om barnets/ungdomens behov.

Målsättningen är att Aktivt föräldraskap ska bidra med ett förhållningssätt, modeller och färdigheter som gynnar lärande, utveckling samt en nära relation mellan barn och förälder.

Aktivt föräldraskap delas in i tre olika program: Småbarn 1-4 år, Skola/förskola 5-12 år samt Tonår 11-18 år. Programmen består av gruppträffar som äger rum vid 5-6 tillfällen om 2-3 timmar, där deltagarna erbjuds möjlighet att dela upplevelser och erfarenheter med varandra. Träffarna leds av utbildade gruppledare. 

Programmets innehåll bygger på anknytningsteori, individuell, - och utvecklingspsykologi samt neurovetenskap. I utformningen av programmet har barnperspektivet beaktats genom att FN:s barnkonvention har varit en central utgångspunkt.