ABC Tonår

ABC Tonår

ABC Tonår riktar sig till föräldrar med barn i åldern 13–18 år. Syftet med programmet är att stärka relationen mellan föräldrar och tonåringar samt öka vuxnas lyhördhet och stöd inför tonåringars behov.

Programmet består av gruppträffar som äger rum vid fyra tillfällen om 2,5 timme där träffarna leds av utbildade gruppledare. Programmets innehåll bygger på inlärnings-, utvecklings- och anknytningsteori samt FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Innehållet bygger även på vad deltagare själva önskar lära sig samt vad tonåringar anser att föräldrar behöver veta.