ABC 0-2 år

ABC 0-2 år

ABC 0–2 år vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 0–2 år. Syftet med programmet är att främja hälsa och utveckling hos barn i åldrarna 0-2 år samt att stärka föräldrarna i deras föräldraroll.

Programmet består av fyra gruppträffar som är en timme per gång. Efter varje gruppträff finns tid avsatt för fika och umgänge för familjerna som deltar. Gruppträffarna handlar om familjeliv, hur föräldern kan stödja sitt barns utveckling och hantera utmaningar. Under träffarna erbjuds deltagarna möjligheten att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Mellan träffarna har föräldrarna möjlighet att pröva nya färdigheter tillsammans med sitt barn. På varje gruppträff deltar 5–10 föräldrar och barnen är med under träffarna. Träffarna leds av två utbildade gruppledare som följer en manual. Bilder används under träffen som stöd för diskussionerna. Programmet kan erbjudas på både dag– och kvällstid.