ABC 3-12 år

ABC 3-12 år

ABC 3-12 riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Syftet med programmet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Programmet består av gruppträffar som äger rum vid fyra tillfällen om 2,5 timme, där deltagarna erbjuds möjlighet att dela upplevelser och erfarenheter med varandra. Träffarna leds av två utbildade gruppledare. 

Programmets innehåll bygger på inlärnings- och anknytningsteori samt FN:s barnkonvention om barns rättigheter. I utformningen av programmet har barnperspektivet beaktats genom att FN:s barnkonvention har varit en central utgångspunkt i utvecklingen av ABC 3-12.