Kulturstrateg med inriktning samhällsutveckling

Vi söker en person som blir en del av Kommunalförbundets arbete med regional utveckling och som kan processleda och samordna arbetet inom kultur för att skapa ett Skaraborg som är attraktivt, robust och kompetensförsörjt.

Om arbetsplatsen

Skaraborg är en dynamisk tillväxtregion som står för närvarande inför omfattande förändringar. Potentiella nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar av befintligt näringsliv kommer ha mycket stor påverkan på samhällsutvecklingen. Kulturen har en nyckelroll i omställningen av Skaraborg.

Skaraborg ska vara kreativt, ha stark lyskraft och bidra till en hållbar attraktiv livsmiljö. Vi vill skapa goda förutsättningar för människor och kulturliv att utvecklas.

En stark kulturell infrastruktur är grundläggande för Skaraborgs välmående, utveckling och förmåga att attrahera människor. Genom att investera i kultur, skapar vi en levande och engagerande delregion där människor kan leva ett gott liv och besökare få en fantastisk upplevelse. För att bidra till denna kraftsamling, söker vi nu en kulturstrateg med fokus att stärka och främja Skaraborgs kulturella infrastruktur.

Skaraborgs Kommunalförbund är en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs femton kommuner. Förbundets uppdrag är att stärka Skaraborg genom att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet samt att ta tillvara medlemskommunernas intressen och främja samverkan mellan dem i syfte att bidra till ett effektivt resursutnyttjande

Arbetsuppgifter

Kulturstrategen ska i nära samverkan med förbundets medlemskommuner och andra aktörer verka för att stimulera och utveckla kulturlivet och de kulturella kreativa näringarna i Skaraborg.

Särskilt fokus ska läggas på att utveckla kunskapen om kulturen som tillväxtfaktor och bistå kommunerna i deras arbete att integrera kulturen i det tillväxtbefrämjande arbetet. I rollen ingår även arbete med kulturens framtida roll med särskilt fokus på kulturens plats och betydelse i samhället.

Arbetet bygger på ett starkt förtroende mellan olika parter när det gäller effektiv samverkan, tydlig roll- och ansvarsfördelning och förväntade resultat. Arbetet stärks genom ett ökat regionalt, nationellt och internationellt utbyte och synliggöras genom aktiv profilering av Skaraborg.

Arbetet sker i samverkan med Västra Götalandsregionen Kulturnämnd.

Våra styrdokument som ligger till grund för tjänsten, är den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030 tillsammans med Skaraborgs kulturplan 2030, pekar ut den politiska inriktningen framåt i Skaraborg. Dessutom finns Västra Götalands kulturstrategi, som är ett måldokument som beskriver regionens kulturmål och satsningar.

 

Tjänsten innebär att du som kulturstrateg ska:

 • Arbeta med måluppfyllelse utifrån styrdokumenten (delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 2030, Skaraborgs kulturplan, VGRs kulturstrategi)
 • Ansvara för att utveckla och implementera strategier/insatser för att främja kultur i Skaraborg
 • Delta i ett regionalt nätverk för kulturstrateger
 • Processleda två nätverk för Skaraborgs kulturchefer samt nätverket för ordförande från kulturnämnder i Skaraborg
 • Samarbeta med medarbetare på förbundet som arbetar inom angränsande områden
 • Administrera och hantera ansökningar inom kulturområdet som är kopplade till delregionala utvecklingsmedel
 • Skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och samverka med relevanta parter i Västra Götaland och nationellt
 • Samarbeta med Västra Götalandsregionen och övriga Kommunalförbund i olika utvecklingsfrågor inom kulturområdet, däribland kultursamverkansmodellen och kulturpolitiska dialoge.


Kvalifikationer

Som person är du faktadriven och har ett strategiskt förhållningssätt. Du är serviceinriktad, noggrann och engagerad i ditt arbete. Du är driven, har god samarbetsförmåga och erfarenhet av processledning och flernivåsamverkan som gör att du känner dig trygg i din roll och självständigt kan driva dina arbetsuppgifter framåt. Du är strukturerad, prestigelös och flexibel och har lätt för att prioritera.

Krav

 • Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande
 • Du har förståelse för kulturens roll i samhället
 • Du har erfarenhet av arbete med kultur/kulturprocesser
 • Du har erfarenhet av processledning
 • Du har god analytisk förmåga
 • Du har förmåga att genom struktur och organisering skapa goda förutsättningar för samarbete med berörda parter
 • Du har erfarenhet av att framgångsrikt arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsarbete
 • Du har erfarenhet av att arbeta strategiskt eller med ett strategiskt perspektiv


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande är kunskap om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Erfarenheter av ledande roll är meriterande, likaså erfarenheter av arbete i politiskt styrd verksamhet. God kunskap om och förståelse för strategiska utvecklingsfrågor samt kulturlivets villkor.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2024-09-01
Tillträde så snabbt som möjligt.

Ansök senast: 2024-08-18

Referensnummer : A1298831

Kontaktpersoner:
Claes Fahlgren
Enhetschef Regional utveckling
0730-28 33 93
claes.fahlgren@skaraborg.se

Catarina Carlehed
Facklig företrädare
0734-61 96 13
catarina.carlehed@skaraborg.se

Övrigt

Tjänsten är placerad vid enheten för regional utveckling som leds av en enhetschef.

Skaraborgs Kommunalförbund erbjuder ett jobb i ett modernt aktivitetsbaserat kontor centralt i Skövde, med möjlighet till visst distansarbete.

Vi arbetar helhjärtat för Skaraborgs kommuner och dess invånares positiva utveckling. Du kommer att ingå som en del av en utvecklingsorganisation med ett brett uppdrag och många kompletterande kompetenser.

Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.

Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Välkommen besöka livetiskaraborg.se

Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.