Söka delprojekt i Strategi Nätverksstaden

Alla Skaraborgs kommuner och övriga namngivna parter i strategin har möjlighet att på egen hand eller tillsammans ansöka om egna projekt.

Medfinansiering och budgetval

Tillväxtverket bidrar med 40%, resterande 60% behöver finansieras med egna medel eller från annan part. Det som behöver vara klart tidigt är också om kostnadsbudget ska ske utifrån förenklad budget eller faktiska kostnader. Tänk till kring detta från början då det spelar roll för ansökan.

Tidplan för utlysningar

Tillväxtverket planerar att öppna utlysningar varje vår och höst till och med hösten 2027. Projekt får pågå till 2028.

Skaraborgs kommunalförbunds roll

Som huvudägare av strategin har kommunalförbundet en viktig roll i att informera och förankra samt stödja initiativ som på egen hand kan söka finansiering av Tillväxtverket.

Kommunalförbundet kommer själva driva ett till två projekt åt gången. Mycket av texterna från strategin är tänka att återanvändas i ansökningarna.

Inför ansökan

  • Boka först en tid med projektledare för Strategi Nätverksstaden, Hanna Asp 
  • Läs strategi Nätverksstaden för att ta reda på mer om tänkt projekt matchar
  • Testa er projektidé i Tillväxtverkets mall (se länk)
  • Medfinansiering - hur ska den lösas? Är det flera parter så planera projektet tillsammans
  • Bestäm vilken kostnadsbudget som ska användas
  • Boka en till avstämning med Hanna Asp på kommunalförbundet inför att ni ska lämna in ansökan

 

Nationell myndighetsplattform

Samverkansplattformen "Svensk modell för hållbar urban utveckling" består av 12 myndigheter som arbetar tillsammans. Samverkansplattformen ger stöd kopplat till de strategier och projekt som beviljats och hålls samman av Boverket. Mer information om plattformen finns på huvudsidan www.hallbarstad.se

Medfinansieras av Europeiska unionen